Certyfikacja w Rosji

Normy - Standardy - Przepisy

 Strona główna   tel. +48 51 429-05-52  |  e-mail: info @ r-gost.eu  |   Kontakt  
certyfikacja w Rosji


Certyfikacja w Rosji :
certyfikacja gost-r Certyfikat GOST R Obowiązkowy
certyfikacja gost-r Certyfikat Gost R Dobrowolny
certyfikacja gost-r Certyfikat Unii Celnej
certyfikacja gost-r Deklaracja zgodności GOST-R
certyfikacja gost-r Certyfikat TR
certyfikacja gost-r Świadectwo Państwowej Rejestracji Unii Celnej
certyfikacja gost-r Certyfikat TR
certyfikacja gost-r Świadectwo higieniczne
certyfikacja w r Wymagane dokumenty

Certyfikacja na Ukrainie
certyfikacja w rosji Certyfikaty UkrSepro
swiadectwo Sanitarno Epidemiologiczne Świadectwo sanitarne

Kazachstan :
Şwiadectwo Sanitarno Epidemiologiczne Certyfikat GOST-K


Przydatne informacije :
swiadectwo Higieniczne Pytania i odpowiedzi
    Strona 1    Strona 2
    Strona 3    Strona 4
swiadectwo Higieniczne Zadaj własne pytanie
certyfikacja gost Kontakt


Ostatnie zadane pytanie:

Co zyskam poprzez Certyfikację produkcji w Systemie GOST-R?


certyfikacja w Rosji

Centrum Certyfikacji już ponad 9 lat pracuje z powodzeniem w sferze dobrowolnej i obowiązkowej certyfikacji.Certyfikat zgodności- jest to dokument, który potwierdza zgodność produkcji z wymogami bezpieczeństwa i jakości określonymi ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej. Certyfikat zgodności występuje pod kilkoma nazwami, takimi jak: certyfikat bezpieczeństwa, certyfikat celny, certyfikat jakości.

To czy certyfikacja jest obowiązkowa określa Rozporządzenie Goststandardu Federacji Rosyjskiej z dnia 30 lipca 2002 roku N 64 .

Rosyjskie służby celne nie wpuszczą na obszar FR towarów objętych obowiązkową certyfikacją GOST-R bez przedstawienia im certyfikatu zgodności.

Niektóre produkty objęte obowiązkową certyfikacją w wymagają certyfikatu bezpieczeństwa przeciw pożarowego i certyfikat sanitarno-epidemiologiczny (certyfikat higieniczny).

Jeśli jest wymagane świadectow higieniczne, to certyfikat zgodności otrzymuje się dopiero po uzyskaniu certyfikatu higienicznego. Certyfikaty GOST-R wydaje się na podstawie protokołu badań produkcji, wydanych przez akredytowane laboratorium badawcze.

Certyfikaty obowiązkowe są koloru żółtego.

Dobrowolna certyfikacja GOST-R:

potwierdza zgodność produkcji z normami określonymi przez zamawiającego. Do otrzymania dobrowolnego certyfikatu potrzebne są takie same dokumenty jak przy certyfikacji obowiązkowej. W przypadku dobrowolnej certyfikacji sam wnioskodawca określa według jakich norm należy dokonać ekspertyz produkcji. Certyfikaty dobrowolne są barwy niebieskiej.

Otkaznoje Pismo:

- jest to dokument uzyskiwany od organu certyfikacyjnego na potrzeby handlu i Urzędu Celnego, w tym przypadku gdy producent nie chce dokonywać certyfikacji dobrowolnej a certyfikacja nie jest obowiązkowa. Może ono jednak nie wystarczyć Rosyjskim kontrahentom, one mogą zażądać przedstawienia certyfikatu dobrowolnego.

Certyfikacja w Rosji i jej schematy:

Wyróżniamy 10 schematów certyfikacji w zależności od procedury przeprowadzania badań produkcji przez akredytowane laboratoria.

- Schemat "1" przeznaczony dla wcześniej ustalonej umową wielkości produkcji.
- Schemat "2" przeznaczony jest dla zagranicznych importerów przy długoterminowych lub stałych dostawach produkcji seryjnej.
- Schemat "3" polecany dla dostaw seryjnych , przy dużej stabilności produkcji.
- Schemat "4" polecany jest kiedy konieczne są wszechstronne i drobiazgowe kontrole produkcji seryjnej
- Schemat"5"i"6" stosowane przy certyfikacji produkcji kiedy procesy technologiczne są wrażliwe na zewnętrzne czynniki.
- Schemat "7" i "8" przeznaczone dla produkcji, która jest sporadyczna.
- Schemat "9" i "10a" stosowane są kiedy wnioskodawca posiada wszystkie niezbędne dokumenty poświadczające zgodność produkcji z wymogami.


Procedury certyfikacji

Certyfikaty jakości mają rożny czas ważności, mogą być ważne 3 lata lub rok. W przypadku certyfikatów jakości na partie produktów okresu ważności nie ustala się.

Proces certyfikacyjny zaczyna się od złożenia wniosku o certyfikację, urząd certyfikacyjny wybiera schemat certyfikacji.

We wniosku powinny być zawarte następujące informacje :
Propozycje dotyczące schematu certyfikacji,
wykaz akredytowanych laboratoriów mogących przeprowadzić badania produkcji,
wykaz niezbędnych dokumentów technicznych,
oraz wykaz podmiotów - pośredników, które mogą przeprowadzić certyfikacje. W ciągu miesiąca powinna zostać wydana decyzja przy czym ośrodek i laboratorium certyfikujące wybiera wnioskodawca. Podczas procesu certyfikacji dokonuje się ;

Wyboru i identyfikacji wzorców oraz ich badań,
ocena produkcji,
wydanie certyfikatu zgodności po przeprowadzeniu oceny zgodności z ustalonymi normami.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku o certyfikat zgodności urząd certyfikacyjny wydaje odmowną decyzje dotyczącą wydania certyfikatu, podając w niej przyczynę odmowy.


Copyright © 2013 Certyfikat GOST-R