Certyfikat zgodności UkrSepro

Certyfikat Higieniczny Ukrainy.

 Strona główna   tel. +48 51 429-05-52  |  e-mail: info @ r-gost.eu  |   Contact  
certyfikacja w Rosji


Certyfikacja w Rosji :
certyfikacja gost-r Certyfikat GOST R Obowiązkowy
certyfikacja gost-r Certyfikat Gost R Dobrowolny
certyfikacja gost-r Certyfikat Unii Celnej
certyfikacja gost-r Deklaracja zgodności GOST-R
certyfikacja gost-r Certyfikat TR
certyfikacja gost-r Świadectwo Państwowej Rejestracji Unii Celnej
certyfikacja gost-r Certyfikat TR
certyfikacja gost-r Świadectwo higieniczne
certyfikacja w r Wymagane dokumenty

Certyfikacja na Ukrainie
certyfikacja w rosji Certyfikaty UkrSepro
swiadectwo Sanitarno Epidemiologiczne Świadectwo sanitarne

Kazachstan :
Şwiadectwo Sanitarno Epidemiologiczne Certyfikat GOST-K


Przydatne informacije :
swiadectwo Higieniczne Pytania i odpowiedzi
    Strona 1    Strona 2
    Strona 3    Strona 4
swiadectwo Higieniczne Zadaj własne pytanie
certyfikacja gost Kontakt

Certyfikacja na Ukrainie

Centrum Certyfikacji GOST-R już ponad 8 lat pracuje z powodzeniem w sferze dobrowolnej i obowiązkowej certyfikacji.


Naczelnym organem państwowym zajmującym się certyfikacją UkrSepro na Ukrainie jest Państwowy Komitet Ukrainy ds. Technicznej Regulacji i Polityki Konsumenckiej.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, zwierząt i roślin oraz ochrony środowiska i mienia w odniesieniu do wyrobów produkowanych i importowanych na terytorium Ukrainy stosowane są określone normy i wymogi, których spełnienie pozwala na ich dopuszczenie na rynek ukraiński.

Reguły te zawarte są w ogólnokrajowych standardach ustanowionych w ramach radzieckiego systemu GOST-R lub ukraińskiego UkrSEPRO.

UKR SEPRO (Ukraiński Państwowy System certyfikacji wyrobów) to certyfikat odpowiadający europejskim normom, dopuszczający eksportowany produkt do sprzedaży na rynku ukraińskim.

Potwierdzenie zgodności danej produkcji z obowiązującymi normami może przyjmować charakter dobrowolny poprzez dobrowolną certyfikację przeprowadzaną na zlecenie danego podmiotu lub obowiązkowy poprzez certyfikację obowiązkową lub przyjęcie przez podmiot deklaracji zgodności.

W celu uzyskania uprawnień do eksportu i dystrybucji polskich towarów na Ukrainie, w zależności od branży konieczne są następujące Certyfikaty Ukrainy:
 • Certyfikat zgodności ze standardami Ukrainy UkrSepro
 • Świadectwo Sanitarno-Higieniczne Ukrainy
 • Certyfikat Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego Ukrainy
 • Świadectwo Techniczne Państwowego Komitetu Budowlanego Ukrainy
 • Certyfikacja usług budowlanych na rynku Ukrainy

Istnieje możliwość uzyskania certyfikatu od ukraińskich jednostek certyfikujących na partię towaru, na kontrakt i na system jakości produkcji (w tym w trybie przeprowadzenia badań w zakładzie produkującym towar na eksport do Ukrainy).

Eksporterzy artykułów rolnych kierowanych na rynek ukraiński mają obowiązek umieszczania na opakowaniach lub bezpośrednio na wyrobach napisów w języku ukraińskim, zawierających nazwy produktów, informacje o ilości, składzie itd. W języku obcym można jedynie podawać markę handlową, logo przedsiębiorstwa lub nazwę własną produktu.

Istnieje kilka rodzajów certyfikacji UkrSepro:
 • Certyfikat UkrSEPRO dla jednej dostawy- umożliwia import jednej dostawy
 • Certyfikat UkrSEPRO na jeden rok seryjnej produkcji- w celu jego uzyskania konieczne są próbki produktów
 • Certyfikat UkrSEPRO na dwa lata dla seryjnej produkcji- aby otrzymać ten dokument niezbędny jest audyt fabryki, a także testy próbek produktów na Ukrainie
 • Certyfikat UkrSEPRO na pięć lat seryjnej produkcji- Ukraiński Organ po dokonaniu certyfikacji sprawdza zgodność z ISO 9000, co roku dokonywana jest inspekcja i dodatkowe sprawdzenie produkcji


Na Ukrainie obowiązkowej certyfikacji podlegają:
 • domowe urządzenia elektryczne oraz części składowe,
 • sprzęt oświetleniowy i jego części składowe,
 • ręczne urządzenia elektryczne i, przenośne warsztaty oraz ślusarsko-montażowe z izolowanymi uchwytami,
 • domowe urządzenia radiowoelektroniczne,
 • urządzenia liczące,
 • specjalne środki ochrony,
 • urządzenia technologiczne dla przemysłu spożywczego, w tym mięsno-mleczarskiego, oraz przedsiębiorstw, handlu, gastronomii,
 • sprzęt medyczny,
 • zabawki
 • środki piorące,
 • traktory niskogabarytowe,
 • urządzenia do obróbki drewna i metali,
 • urządzenia do gotowania,
 • rowery, wózki dziecięce,
 • środki zabezpieczające,
 • środki łączności,
 • naczynia z metali szlachetnych i nieszlachetnych, ceramiczne i szklane,
 • automatyczne i kontrolne urządzenie do przeprowadzania operacji kasowych, urządzenia dla kantorów,
 • sprzęt domowy pracujący na paliwach stałych, ciekłych i gazowych,
 • sprzęt gaśniczy,
 • pojazdy samochodowe, części zapasowe pojazdów samochodowych oraz przyczepy,
 • sprzęt rolniczy,
 • umywalki i krany,
 • materiały spawalnicze,
 • produkty przemysłu lekkiego,
 • artykuły rolno-spożywcze,
 • produkty petrochemiczne,
 • materiały budowlane, konstrukcje,
 • rury i zbiorniki,
 • usługi hotelowe i gastronomiczne świadczone przez podmioty sfery turystycznej,
 • środki indywidualnej ochrony pracowników,
 • chemiczne źródła energii,
 • sprzęt radiacyjny,
 • szkolne i biurowe wyroby papiernicze,
 • myśliwska i sportowa broń palna,
 • wyroby pirotechniczne.


Szczegółowy wykaz produktów zawarty jest w zarządzeniu Państwowego Komitetu Ukrainy ds. Technicznej Regulacji i Polityki Konsumenckiej nr 28 z dnia 1 lutego 2005r. " O zatwierdzeniu wykazu produkcji która podlega obowiązkowej certyfikacji na Ukrainie.

Certyfikacja na Ukrainie i rejestracja wystawionych deklaracji zgodności przeprowadzana jest przez akredytowane instytucje certyfikujące, na Ukrainie są to: instytuty naukowo-badawcze, państwowe centra ds. standaryzacji, metrologii i certyfikacji, urzędy ds. ochrony praw konsumentów oraz obwodowe laboratoria ds. jakości.

Certyfikacja - jest to nasza praca, którą my kochamy i znakomicie znamy!!!!Copyright © 2011 Certyfikacja UkrSepro