Certyfikat GOST

Normy - Standardy - Przepisy

  Strona główna   tel. +48 51 429-05-52  |  e-mail: info @ r-gost.eu  |   Kontakt  

Certyfikacja w Rosji :


certyfikacja gost-r Certyfikat GOST-R
certyfikacja gost-r Świadectwo higieniczne
certyfikacja gost Wymagane dokumenty


Certyfikacja na Ukrainie


certyfikacja w rosji Certyfikaty UkrSepro
certyfikacja w rosji Świadectwo sanitarne

Kazachstan :


certyfikacja gost Certyfikat GOST-K

Deklaracja CEPrzydatne informacije :certyfikacja gost Pytania i odpowiedzi
    Strona 1
    Strona 2
certyfikacja gost Zadaj własne pytanie
certyfikacja gost Kontakt

Certyfikacja w RosjiW razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt: info @ r-gost.eu
albo napisz do nas korzystając z formularza kontaktowego

Proszę o wytłumaczenie, jak postąpić jeżeli certyfikat Gost wystawiony schematem 3 na producenta, który znajduje się w Chinach. Czy może przedstawiciel producenta który znajduje się w Rosji, zatwierdzać kopie certyfikatu swoją niebieską pieczątką dla sprzedaży towaru?Prawnie producent i jego moskiewski przedstawiciel - to są dwie różne organizacje. Jeżeli w Certyfikacie nie ukazano moskiewskiego przedstawiciela, to zatwierdzać kopie Certyfikatów ma prawo tylko chiński producent.

Istnieje jeszcze drugi sposób: zatwierdzić można kopie u notariusza lub w Organie Certyfikacji wydającym dany Certyfikat

Jakimi dokumentami określa się ważność i ilość przeprowadzonych przez organ certyfikacji kontrolnych badań poza certyfikującą produkcji w systemie GOST-R przy obowiązkowej lub dobrowolnej certyfikacji. Jeżeli certyfikat zgodności wystawiony jest na 3 lata, to jaka maksymalna ilość kontrolnych badań może być przeprowadzona?Zgodnie z Rozporządzeniem Goststandartu FR 15 od 21.09.1994 r. "O postanowieniu Porządku przeprowadzenia certyfikacji produkcji w FR", i rozporządzenia Goststandartu FR 17 od 05.08.1997 r. "O przyjęciu i wprowadzeniu w działanie przepisów certyfikacji" - kontrolne badania certyfikowanej produkcji przeprowadza się, (jeżeli jest to przewidziane schematem certyfikacji), w czasie całego terminu ważności certyfikatu co najmniej raz w roku w formie systematycznych i nieplanowanych kontroli, włączając badania próbek produkcji i inne kontrole niezbędne do potwierdzenia że realizowana produkcja w dalszym ciągu jest zgodna z wymaganymi normami, potwierdzonymi przy certyfikacji.

Kryteriami dla określenia systematyczności i objętości kontrolnych badań jest stopień potencjalnego niebezpieczeństwa produkcji, stabilność produkcji, objętość sprzedaży, systemu jakości, koszt przeprowadzenia kontrolnych badań itd.

Objętość, spis i kolejność przeprowadzenia kontrolnych badań ustawiają w kolejności certyfikacji jednorodnej produkcji. W taki sposób, jeżeli certyfikat był wystawiony na 3 lata, to kontrolnych badań przez cały czas ważności certyfikatu będzie nie mniej niż 3 .

Towar przeszedł dobrowolną certyfikacje, czy obowiązkowo trzeba nanieść znak zgodności RST na etykietę produkcji?Tak. Trzeba nanieść znak RST z nadpisem "Dobrowolna Certyfikacja" zgodnie z Umieszczeniem znaku certyfikat GOST-R przy dobrowolnej certyfikacji (prac, usług) (Ust. Rozporządzeniem Goststandartu FR od 29 czerwca 1998r. N 50)


Copyright © 2011 Certyfikacja w Rosji