Certyfikat GOST. Certyfikacja: Rosja, Ukraina, Kazachstan, Białoruś.
 Strona główna   |  EN   tel. +48 51 429-05-52  |  e-mail: info@r-gost.eu  |   Kontakt  
certyfikacja w Rosji
Certyfikacja w Rosji :
certyfikacja gost-r Certyfikat GOST R Obowiązkowy
certyfikacja gost-r Certyfikat Gost R Dobrowolny
certyfikacja gost-r Certyfikat Unii Celnej
certyfikacja gost-r Deklaracja zgodności GOST-R
certyfikacja gost-r Certyfikat TR
certyfikacja gost-r Świadectwo Państwowej Rejestracji Unii Celnej
certyfikacja gost-r Certyfikat TR
certyfikacja gost-r Świadectwo higieniczne
certyfikacja w r Wymagane dokumenty

Certyfikacja na Ukrainie
certyfikacja w rosji Certyfikaty UkrSepro
swiadectwo Sanitarno Epidemiologiczne Świadectwo sanitarne

Kazachstan :
Şwiadectwo Sanitarno Epidemiologiczne Certyfikat GOST-K


Przydatne informacije :
swiadectwo Higieniczne Pytania i odpowiedzi
    Strona 1    Strona 2
    Strona 3    Strona 4
swiadectwo Higieniczne Zadaj własne pytanie
certyfikacja gost Kontakt


Ostatnie zadane pytanie:

Czy może przedstawiciel producenta, zatwierdzać kopie certyfikatu swoją niebieską pieczątką dla sprzedaży towaru?


certyfikat gost

GOST. Centrum Certyfikacji już ponad 9 lat pracuje z powodzeniem w sferze dobrowolnej i obowiązkowej certyfikacji.


Od czego zależy czy Deklaracja będzie wystawiona na produkcję seryjną czy na jednorazową dostawę?

Odp: O rodzaju Deklaracji decyduje wnioskodawca, jeśli spełnia określone wymogi i udostępni wymagane dokumenty organowi, to Deklaracja będzie wystawiona na określony przez wnioskodawcę schemat. Nie ma konieczności ubiegania się każdorazowo o nową Deklarację, wystarczy wybrać od razu dogodną formę i schemat Deklaracji, by uniknąć dodatkowych kosztów.

Gdzie można sprawdzić wiarygodność Certyfikatu GOST?

Odp: wiarygodność Certyfikatu może potwierdzić organ, który ów Certyfikat wystawił. Dane organu znajdują się na 1 stronie Certyfikatu - Adres, pełna nazwa, telefon kontaktowy.

Jaka jest różnica między Obowiązkową Certyfikacją a Dobrowolną Certyfikacją?

Odp: Przy Obowiązkowej Certyfikacji produkcja jest poddawana badaniom, by określić spełnianie norm wyznaczonych dla danej produkcji. Nie można pominąć żadnego badania. Przy Dobrowolnej Certyfikacji - producent określa rodzaj badań, którym można poddać próbki produkcji.

Czy można przedłużyć termin ważności Certyfikatu z zachowaniem tego samego numeru?

Odp: Jeśli Certyfikat wygasa w związku z przekroczeniem daty wskazanej na Certyfikacie, to producent powinien ubiegać się o nowy Certyfikat. Nie można zachować tego samego numeru. Sprzedaż produkcji, która podlega Obowiązkowej Certyfikacji, bez ważnego Certyfikatu jest zabroniona. Warto kilka miesięcy przed upływem terminu ważności Certyfikatu zwrócić się do odpowiedniego organu certyfikującego.

Certyfikacja w Rosji - to jest nasza praca, którą kochamy i znakomicie znamy!


Copyright © 2011 Certyfikat GOST-R