Certyfikacja w Rosji

Deklaracji zgodności: Rosja. Ukraina, Białoruś, Kazachstan.

 Strona główna   tel. +48 51 429-05-52  |  e-mail: info @ r-gost.eu  |   Kontakt  


Certyfikacja w Rosji :
certyfikacja gost-r Certyfikat GOST R Obowiązkowy
certyfikacja gost-r Certyfikat Gost R Dobrowolny
certyfikacja gost-r Certyfikat Unii Celnej
certyfikacja gost-r Deklaracja zgodności GOST-R
certyfikacja gost-r Certyfikat TR
certyfikacja gost-r Świadectwo Państwowej Rejestracji Unii Celnej
certyfikacja gost-r Certyfikat TR
certyfikacja gost-r Świadectwo higieniczne
certyfikacja w r Wymagane dokumenty

Certyfikacja na Ukrainie
certyfikacja w rosji Certyfikaty UkrSepro
swiadectwo Sanitarno Epidemiologiczne Świadectwo sanitarne

Kazachstan :
Şwiadectwo Sanitarno Epidemiologiczne Certyfikat GOST-K


Przydatne informacije :
swiadectwo Higieniczne Pytania i odpowiedzi
    Strona 1    Strona 2
    Strona 3    Strona 4
swiadectwo Higieniczne Zadaj własne pytanie
certyfikacja gost Kontakt

Certyfikacja w RosjiSpis wymaganych dokumentów, potrzebnych, aby otrzymać certyfikat zgodności GOST-R:

Certyfikat dla partii towarowej:Schemat 9 - uproszczony schemat dla pojedynczych próbek produkcji lub nie dużych partii. W tym przypadku certyfikat wydaje się na podstawie deklaracji zgodności producenta z dołączonymi do niej dokumentami, które potwierdzają zgodność produkcji z postanowionymi wymaganiami (mogą to być protokoły badań, deklaracja CE, certyfikat jakości ISO 9001). Badań w tym wypadku nie przeprowadza się.

Spis dokumentów dla otrzymania certyfikatu zgodności na partie:
 • wniosek (zgłoszenie)
 • wniosek-deklaracja z pieczątkami firmy-osoby zgłaszającej
 • faktura (kopia) lub specyfikacja do umowy
 • krótki opis techniczny produkcji
 • certyfikat jakości
 • Kopia umowy


Schematy 2, 7
dla produkcji, wwożona partiami w ciągu określonego czasu, zazwyczaj 1-2 lat lub dla określonej umowy .

Spis dokumentów dla otrzymania certyfikatu zgodności zgodnym z umową: o Umowa (kopia) o Paszport na wyroby w języku rosyjskim (kopia) o Próbka produktu do badania (dla niektórych kategoriach ze zwrotem i bez uszkodzenia). o Certyfikaty jakości, bezpieczeństwa, sanitarno-epidemiologiczne, państwo producenta (po możliwości) o jeżeli jest konieczne - świadectwo sanitarno-epidemiologiczne (rosyjskie) o wniosek (zgłoszenie) z pieczątka firmy zgłaszającej

Certyfikacja dla produkcji seryjnej:


Schemat 3, certyfikat, wystawiany w tym przypadku, często nazywany "certyfikat na seryjną produkcją" lub "na producenta" (wystawiany z terminem ważności od 1 roku do 3 lat w zależności od produkcji, wyników badań, stanu produkcji i innych czynników).

Spis dokumentów wymaganych dla otrzymania certyfikatu zgodności:
 • Upoważnienie na przeprowadzenie Certyfikacji
 • Paszport na wyroby w języku rosyjskim
 • Próbka produktu do badania (w razie potrzeby)
 • Certyfikaty jakości, bezpieczeństwa, sanitarno-epidemiologiczne producenta, (jeśli jest to możliwe)
 • Jeżeli jest konieczne - rosyjskie świadectwo sanitarno-epidemiologiczne
 • wniosek (zgłoszenie) z pieczątką firmy zgłaszającej
 • " Dokumenty rejestracyjne firmy zgłaszającej (kopia NIP, REGON)


Copyright © 2011 Certyfikacja GOST-R